Vi er en dansk/norsk organisasjon som støtter barn og unge i den 3. verden med utdannelse. Mikrokreditt og private barnehjem er
 også våre hjertesaker. Sammen med støttemedlemmer, sponsorer og gaveytere, gir vi fremtid og muligheter til verdens fattigste.
 
 


 

 
 

Velkommen

Utdannelse Mikrolån Barnehjem STØTT OSS

Om oss

Kontakt oss

 
  Pia & Jørn Formål og vedtelter Økonomi Protokoller og regnskap Våre partnere  
 


Foreningen HELPERS of scandinavia ble stiftet av Pia Charlotte & Jørn Elias Teien, i Frederikshavn høsten 2008. Vi hadde selv støttet skolebarn i Afrika gjennom flere år, men ville gjerne hjelpe mange flere barn og ungdommer.
Ved å etablere en hjelpeorganisasjon, ville det bli enklere for både private og firmaer og hjelpe oss med å hjelpe andre.

Våre inntekter er hovedsaklig pengegaver, sponsorater, faste fadderskapsbetalinger og salg av gaver og ting vi mottar.

Våre prosjekter er utdanning av barn og ungdom, gi rentefrie mikrolån og støtte barnehjem, i de fattigste deler av verden.

Foreningsarbeidet gjøres vederlagsfritt av oss og medlemmene.
Vi har driftskostnader på under 1 % av inntektene, og ønsker at både tid og penger til administrasjon av foreningen er lavest mulig. 

Vi støtter kun organisasjoner som vi kjenner, og som er "gjennomsiktige" i deres prosjekter og regnskaper. På denne måten blir våre inntekter brukt der det trengs mest. 
 


 

 

 

 

 

 

  Siden er oppdatert 21.05.2018 Sponsorer

Om hjemmesiden