Vi er en dansk/norsk organisasjon som støtter barn og unge i den 3. verden med utdannelse. Mikrokreditt og private barnehjem er
 også våre hjertesaker. Sammen med støttemedlemmer, sponsorer og gaveytere, gir vi fremtid og muligheter til verdens fattigste.
 
 


 

 
 

Velkommen

Prosjekter STØTT OSS Om oss Kontakt oss

 

 
  Pia & Jørn Formålet  Vedtekter Økonomi Les om våre partnere  
 


Foreningen HELPERS of scandinavia ble stiftet av Pia Charlotte & Jørn Elias Teien, i Frederikshavn høsten 2008.

Vi hadde selv støttet skolebarn i Afrika gjennom flere år, men ville gjerne hjelpe mange flere barn og ungdommer. Ved å etablere en hjelpeorganisasjon, ville det bli enklere for både private og firmaer og hjelpe oss med å hjelpe andre.

Våre inntekter er hovedsaklig pengegaver, sponsorater, faste fadderskapsbetalinger og salg av gaver og ting vi mottar.

Våre prosjekter er utdanning av barn og ungdom, gi rentefrie mikrolån og støtte barnehjem, i de fattigste deler av verden.

Foreningsarbeidet gjøres vederlagsfritt av oss og medlemmene.
Vi har meget lave driftskostnader (i gjennomsnitt under 1 % de siste 5 årene) og arbeider målrettet for å holde både tid og penger til administrasjon lavest mulig. 

Vi støtter kun organisasjoner som vi kjenner, og som er "gjennomsiktige" i deres prosjekter og regnskaper. På denne måten blir våre inntekter brukt der det trengs mest.

I 2009 ble det laget en videooverført presentasjon om oss:

 
 


For å se stiftelsesprotokoll,
regnskap og andre
dokumenter, klikk her

 

 

 

 

 

 

  Siden er oppdatert 21.06.2016 Sponsorer

Om hjemmesiden