Vi er en dansk/norsk organisasjon som støtter barn og unge i den 3. verden med utdannelse. Mikrokreditt og private barnehjem er
 også våre hjertesaker. Sammen med støttemedlemmer, sponsorer og gaveytere, gir vi fremtid og muligheter til verdens fattigste.
 
 


 

 
 

Velkommen

Utdannelse Mikrolån Barnehjem STØTT OSS

Om oss

Kontakt oss

 
  Pia Charlotte & Jørn Elias Formål og vedtelter Økonomi Protokoller og regnskap Våre partnere  
 
 
Prosjekt

       Partner

Beskrivelse (klikk på logo får å se deres nettsider)
     
Støtte skolebarn i
Nakuru, Kenya


New Life Afrika International

Arbejder primært med gratis skole for børn fra fattige familier, et børnehjem for henholdsvis drenge og piger, hvor de fleste af dem er tidligere gadebørn eller er på anden måde svigtede børn.
NLAI har også opsøgende arbejde blandt gadebørn, sy-skole for unge, og viser film og holder foredrag om bl.a. AIDS, ekteskap og tro.

HELPERS støtter NLAIs skoleprosjekter.  

     
Støtte skolebarn i
Manilla, Fillippinene


4P FOR PEOPLE

En norsk stiftelse som er bygget på en visjon om å reise opp verdens fattige og underprivilegerte mennesker. Målet er å hjelpe mennesker og grupper av mennesker, uavhengig av hudfarge, religion og politisk ståsted.

4P hjelper fattige på søppelplassen i Tondo/Manilla, registrerer papirløse barn, gir mat og medisiner, støtter skolebarn og har arbeidet aktivt for å hjelpe mennesker som ble ramt at flomkatastrofen i Manilla høsten 2009.

HELPERS støtter 4Ps skoleprosjekter + div. nødhjelp i 2009.

     
Støtte barnehjem i
Freetown,
Sierra Leone

My African Aid Organisation (MAAO) startet i 2008 barnehjemmet My Home i Freetown, Sierra Leone. Deres ønske er å hjelpe trengende i Afrika, og da barn i særdeleshet. Hovedtanken er å støtte opp om lokale prosjekter, med tett oppfølging. For en liten organisasjon er det vesentlig enklere å følge med på hva midler blir brukt til, og evaluere dette.

HELPERS betaler for to barn på barnehjemmet, hvor barna får skolegang som følge av dette. Vi har tidligere betalt deler av barnehjemmets husleie.
     
Mikrolån

KIVAs idè er å koble mennesker gjennom lån til for å utrydde fattigdom. KIVA er verdens første person-til-person mikrolån-nettside, som gjør at mennesker kan låne ut til entreprenører over hele kloden. Dette skjer via nettet, og lånene tilbakebetales som regel i løpet av 6-12 måneder. Alle arbeider frivillig for organisasjonen.

Noen fakta: KIVA ble startet for 4 år siden, $105,968,360 er lånt ut, 98% av lånene blir tilbakebetalt, 260.967 iverksettere er støttet, av 605.000 brukere fra 173 land.

HELPERS låner ut penger til unge iverksettere, gjennom KIVA
     
Støtte skolebarn i
Vest Bengalen,
India

Verdens Børn - International Børnehjælp er en uafhængig, ulønnet humanitær dansk organisation oprettet i 1974. Det er organisationens formål at yde hjælp til forældreløse børn, børn fra meget fattige hjem samt handikappede børn. Hjælpen ydes uden hensyn til køn, nationalitet, hudfarve, religion eller politiske anskuelser. Organisationen støtter projekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien.

HELPERS støtter VB skoleprosjekter i Vest Bengalen, India.
     
Støttemedlem
Utdanningshjelpen er en norsk veldedig studentorganisasjon som formidler utdanningsstøtte til barn og unge i Kenya og Ghana. Siden oppstarten i 2006 har vi vokst raskt og støtter i dag nesten 150 elever med utdanningsstipender.
Visjon: Vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial!

HELPERS har vært støttemedlem og følger utviklingen.
 

 

 
     
 

 

 

  Siden er oppdatert 19.12.2019 Sponsorer

Om hjemmesiden