Vi er en dansk/norsk organisasjon som støtter barn og unge i den 3. verden med utdannelse. Mikrokreditt og private barnehjem er
 også våre hjertesaker. Sammen med støttemedlemmer, sponsorer og gaveytere, gir vi fremtid og muligheter til verdens fattigste.
 
 


 

 
 

Velkommen

Utdannelse Mikrolån Barnehjem STØTT OSS

Om oss

Kontakt oss

 
 

   
Status 15.2.2021:  20 barn får utdannelse  -  45 mikrolån  -  Støtter barnehjem
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

31.1.2021
Årsregnskapet for 2020 er godkjent hos revisoren

 

18.12.2020
Mikrolån til banktjenester i Rwanda
Vi gir mikrolån til mange forskjellige formål, blant annet utdannelse, og utvidelse av unge menneskers forretning.

Denne gang er det Olive i en flyktningleir i Rwanda som vi låner $150 over 15 måneder.
Olive har nå to forretninger, men ønsker å utvide servicen innen bankforretninger for sine kunder.

Les mere om henne her: https://www.kiva.org/lend/20693861.12.2020
To nye mikrolån til Ani og Mariam i Georgia
Borrower image Borrower image
Vi låner ut $200 til hver av disse unge damene, som begge har bruk for hjelp til sin høyere utdannelse.
Du kan lese mere om deres historie ved å klikke på bildene deres.
 

24.11.2020
Helpers selger litt av hvert - og inntektene går til prosjektene
Helpers mottar mange forskjellige slags gaver fra både private og firmaer. Det er mest av mindre ting som headsett, mobil-tilbehør og mye forskjellig tøy.

En gang imellom får vi også litt mer spesielle ting, som f.eks. mange, mange meter tykk trosse. Den gule trossen på bildet er ca 95 meter lang, og 7-8 cm. tykk.

Du kan kanskje lure på hva dette har med vår hjelpeorganisasjon å gjøre? Svaret er at alle ting vi mottar, forsøker vi å selge. Og denne trossen ble solgt for 800 danske kr. i november måned.

 

20.9.2020
361 par briller gitt til humanitært arbeide
Flere ganger tidligere har vi også gitt store samlinger med alm.briller og solbriller til brillekjeden Louis Nielsens avdeling i Frederikshavn. Avventer link fra kjeden til deres arbeide med dette ...

 

1.8.2020
Tøffe tider for våre partnere
Corona-epidemien setter store spor overalt i verden.
En kort oppsummering av de
utfordringene våre skolebarn og de lokale hjelpeorganisasjonene opplever er egentlig ganske like, og kan sammenfattes kort på denne måten:
- Penger vi sender går fortsatt gjennom de lokale organisasjonene, og når frem til barna og deres familier
- Barnas familier er sterkt utfordret av arbeidsledighet, og corona har gjort det enda verre enn tidligere
- Mange av barna vi støtter som har fått mat og tilsyn på skolen, er sendt hjem, der det i forveien er lite å spise
- Pga. utgangsforbud mange steder, er markeder stengt og dermed ingen mulighet for å selge eget håndverk
- Bygge- og utvidelsesprosjekter har stoppet opp, pga. leveringsproblemer og smittetiltak

Når det gjelder våre mikrolån, forventes det en lenger tilbakebetalingstid på disse.
I øyeblikket er det 6 mikrolån hvor vårt tilgodehavende er ca $560.


1.7.2020
Nytt mikrolån

Jane låner totalt $400 for å kjøpe nok en melkeproduserende ku, så hun enklere han forsørge familien som består av 3 skolebarn. Vi låner henne $150 av totalbeløpet som et mikrolån over 14 måneder.
Les om henne her

 

26.3.2020
Joda, vi driver på
Corona-epidemien har rammet verden hardt, og særlig de fattigste landene i verden.
Ingen vet hva som venter oss, og vi er spente på hvilke tiltak regjeringene igangsetter for at katastrofen skal bli minst mulig. 


5.2.2020
Ayisha låner $225 til vareinnkjøp og utdannelse
https://www.kiva.org/lend/1922674


22.1.2020
Revisor har godkjent regnskapet for 2019
Vi sender alltid årsregnskapet til gjennomsyn hos revisor, og som vanlig blir dette godkjent uten problemer.
Et lite overskudd i fjor, som gjør at vi kan gjøre litt mere i år :)
Kan ses her
 

19.12.2019
Nytt mikrolån til Fanolua på Samoa
Fanolua vil utvide sin forretning, og låner penger til råvarer og nødvendig landbruksutstyr.
Vi låner henne $125, som skal tilbakebetales over 14 måneder. Les om henne her


5.12.2019
Ny og persondatavernsriktig nettside
Vi har nå brukt en stund på å gå gjennom alle sidene på vårt nettsted, med formålet å fjerne portrettbilder og personfølsomme informasjoner om barn, ungdommer og mindre grupper mennesker som vi støtter - eller har støttet - på en eller annen måte.
Vår forretningsmodell har fra starten vært nettopp å publisere informasjon som vi har mottatt fra prosjektene, på denne nettsiden, for å effektivisere videreformidlingen til våre givere.
Når vi nå har måttet fjerne dette, blir nettsiden etter vårt syn, langt mindre interessant å besøke.
Vi vil derfor følge med på besøkstallene de neste månedene for å se utviklingen.


11.10.2019
To nye mikrolån er formidlet
Rebeca på 18 år fra Peru utdanner seg til industrikjemiker, og vi har lånt henne $200 som skal tilbakebetales på 50 måneder.
Les henne historie her:
https://www.kiva.org/lend/1855048

Vi har også lånt ut $125 til en gruppe kvinner i Guatemala.
Her er tilbakebetalingstiden kun 11 måneder.
De driver bl.a. oppdrett av fisk, og lånet går til innkjøp av råvarer.
Les mere om dem her:
https://www.kiva.org/lend/1855240


24.8.2019
Årets "tiggerbrev" til våre givere er sendt ut
Pga. ventetid på konkrete svar om personverndataloven, ble årets såkalte "tiggerbrev" til våre faste givere først sendt ut nå i sommer. Inntektene herfra er kjærkomne, og gjør at vi kan opprettholde antallet faste barn vi støtter med utdannelse. Pt. er dette 22 barn.
Tusen takk til deg som støtter oss år etter år!
 

1.7.2019
Den nye persondataloven skaper utfordringer


I den nye loven som kom i 2018, ble det innført store endringer når det gjelder å vise/publisere portrettbilder av personer, uten å ha innhentet deres eget samtykke.

Det danske datatilsynet skriver: "
Ved offentliggørelse af billeder på internettet skelnes overordnet set mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Som altovervejende udgangspunkt kræver det personens samtykke at offentliggøre et portrætbillede af vedkommende på internettet. Et situationsbillede kan som udgangspunkt offentliggøres uden samtykke, hvis det er harmløst."

Denne loven krever at vi som forening endrer på hvordan vi videregir opplysninger om barna vi støtter. Vår forretningsmodell har siden starten i 2008 lagt opp til at alle opplysninger vi mottar om personene vi støtter, formidles nettopp via vår nettside. 

Vi valgte denne modellen for å spare utgifter og tid til administrasjon med å sende informasjoner og oppdateringer videre med papirpost til dere som støtter oss.
De siste årene har vi imidlertid på eget initiativ skjult etternavn og sensitive informasjoner om barna, deres familier, boligforhold osv. Vi har også etterlyst retningslinjer om dette hos organisasjonene som vi støtter.

Denne sommeren bruker vi derfor tid til å endre og fjerne slike bilder og informasjon på denne nettsiden.
Underveis i denne prosessen vil vi ta en beslutning om hvordan vi i fremtiden skal få formidlet oppdateringer om barna videre til dere som støtter oss.


25.5.2019
Takk til våre sponsorer!
Noen firmaer og privatpersoner har støttet oss gjennom mange år. Noen faktisk helt fra starten i 2008.
DET er vi veldig takknemlig for. Faste og langsiktige sponsorater og gaver gjør at vi tørr å forplikte oss å støtte et høyest mulig antall barn og ungdommer.

Erling Christensen Møbler i Hørmested utenfor Sindal, har vært fast sponsor i mange år. Møbelhuset er vel Nordjyllands største, og de har endog fri levering i hele Danmark, og sågar til Norge. De kan trygt avlegges et besøk, men avsett god tid - varehuset er virkelig stort!
 

13.3.2019
Rejoice Village by 4p:
Vår drøm om et trygt, inkluderende og bærekraftig lite samfunn

Organisasjonen 4P, driver et flott arbeide blant menneskene utenfor Manilla. De har nylig kjøpt en stor landlig tomt utenfor Manilla. Les hva Ingar skriver:

"Vår drøm er å skape et lite samfunn der sårbare barn og familier kan bo i og utvikle seg i trygge og kjærlige sammen med hverandre og i nært samarbeid med lokalsamfunnet de er en del av. I 2017 fikk vi muligheten til å kjøpe en tomt på 27 mål i provinsen utenfor Manila.

Vi er nå i gang med å skape et bærekraftig og levende lite samfunn, som legger tilrette for at alle dets beboere kan få bruke sine evner og utvikle seg. Vår målgruppe er de aller mest sårbare i samfunnet; barn, familier og syke, og vi ønsker å tilby dem kun det beste! Sammen med dyktige og innovative fagfolk innen arkitektur og design, som tibyr sine tjenester pro-bono, er vi i gang med prosessen."
Det kan leses mere om dette her
https://www.facebook.com/rejoicevillage/Les mere i nyhetsarkivet her