4P For People - Oppdatering : Flomkatastrofen i Manila.

På en måte kan vi heldigvis si at flomkatastrofen i Manila snart er over, på en annen side er den her i kraft av alle menneskene som fortsatt trenger hjelp. Fordi mange enda ikke har et arbeid å gå til eller at levebrødet deres er borte, er menneskene i de vanskeligst stilte områdene fremdeles behov for hjelp og støtte utenfra. Verst er det akkurat nå i Pasig, Cainta og Muntinlupa / Laguna området – alt sett fra mitt ståsted. Her har vannet fremdeles ikke trukket seg helt tilbake, noe som hindrer menneskene i å flytte tilbake til hjemmene sine.


Foto: Mann sover i et oversvømt hus, Muntinlupa.

I morgen tidlig går vi inn i et område ved Laguna for å finne ut hvordan tilstanden er og se hva som fremdeles står under vann. En ting tror jeg vi nå kan si med sikkerhet; ting har gått mye fortere den rette veien enn svært mange røster her ute hele tiden har villet ha det til. Takk Gud for det!

Hva vi har gjort denne uken Den siste uken har vi brukt tiden til å besøke og dele ut mat på evakueringssentre i Muntinlupa / Laguna området, samtidig som vi har forberedt for en større satsing i Marikina. Det var bilder av et flodherjet Marikina som gikk verden over da uværet sto på som verst. For noen dager siden fikk vi en avtale med forsvaret om å bruke deres folk og materiell til å bringe inn mat til 1000 familier i et av de mest utsatte områdene her. Vi hadde vært inne og sett på forholdene og allerede gjort en avtale med

Barangay kapteinen om at de måtte bistå oss slik at vi kunne møte behovene til de mest trengede menneskene med hjelpen vår. - Her er det ikke lengre rike og fattige, fortalte han oss, her trenger alle hjelp!


Foto: Teamet jobber energisk med å få ut maten til de som skal ha. De grønnkledde følger nøye med ;-)

Tidlig fredag morgen stoppet en stor kamuflasje farget M6 utenfor porten her i Alabang Hills og ikke lenge etter var vi i gang med å laste opp bilen med 3 tonn ferdig pakket mat: Ris, nudler og hermetikk. Vi fylte akkurat lasteplanet med et lag stående sekker da vi hadde gjort plass til folkene som skulle følge med nordover. Godt en time senere stoppet bilen i et skittent og herjet område i Marikina, og ikke lenge etter sto tusenvis av mennesker i kø. Som vanlig hadde vi ikke på langt nok mat til alle de som forgjeves forsøkte å få sin del. Det virker som om behovene er uendelige; samme hvor mye mat vi bringer inn så er det alltid for lite ;-)

Marikina er på vei oppover igjen, og vil snart klare seg selv om ødeleggelsene er store. Igjen henger som sagt Pasig, Cainta og Laguna men også Rizal området øst for Manila trenger hjelp. I dag er tilstanden så opphetet i Pasig at til og med militæret frykter for folket der. Det personellet vi var sammen med for to dager siden, fortalte oss at de var redde for at de desperate innbyggerne her skulle angripe M6ene og steine soldatene og sjåførene når de kom inn med matforsyninger.

NY flomkatastrofe i Pagasinan Noe av det tragiske med situasjonen akkurat nå, er at en ny flomkatastrofe har rammet Pagasinan på vestkysten 6 – 7 timers kjøring nord for Manila. Det ser nå ut som om omfanget her er minst like så stort som det var i Manila for noen uker siden. Flere store jordskred har også rammet området og ødelagt mye infrastruktur. Det gjør at myndighetene, de store menighetene og mange NGOs nå flytter ressursene sine nordover. Jeg håper bare ikke vi glemmer de flomofrene som lever i de mest ødelagte områdene av Manila og i en lang rekke evakueringssenter i Laguna og andre steder der de har kunnet bruke skolene til dette formålet. Det er jo ofte slik at givergleden og interessen for å hjelpe, nøye følger nyhetsbildet. Nå er det bildene av flommen og jordskredene i Pagasinan som fyller TV ruta, og det med god grunn.

De to neste ukene I de to ukene som kommer, håper jeg vi også at vi kan arbeide mer sammen med kristne menigheter igjen. Det har vi allerede gjort under denne flomkatastrofen, men det ble dessverre den verste nedturen på veldig lang tid. Også kristne har lov til å bruke hodet sitt, og ikke minst tenke mer på flomofrene enn hvordan de kan utnytte situasjonen til å dra noen flere mennesker inn i menighetene sine. Jeg tror Jesu hjerte går til alle som lider nød i denne vanskelige tiden.


Foto: Teamet på arbeid i Muntinlupa

I dag hadde vi en samtale med en av lederne og pastorparet i New Life The Fort, for å se hva vi kunne gjøre sammen denne og neste uke. En av de tingene vi diskuterer er å gå inn med medisiner og legeteam i Pasig/Cainta området og spesielt rette oss mot barna som fremdeles vasser i en usalig blanding av vann, urin og avføring. 4P vil bistå med medisiner, som vi har god og billig tilgang til, slik at vi kan komme i gang så raskt som mulig. Vi diskuterer og så om vi sammen skal ta et løft i Pagasinan, men da må vi først vente til veiene er utbedret. I New Life menigheten i dette området, ble hele 5 familier tatt av et jordskred!

Å fullføre det vi har påbegynt Vi er veldig takknemlige for at stadig flere av dere valgte å hjelpe oss til å hjelpe. Heldigvis kan vi være med enda en stund og ikke måtte avslutte arbeidet nå. Arbeidet vil nå i enda større grad rettes mot de som sliter mest og har mistet alt. Det er dessverre alt for mange som er mer enn villige til å motta en hjelp de strengt tatt ikke behøver. Det være seg i menighetene så vel som ute i evakueringssentrene og i Barangayene (små lokalsamfunn).

En stor klem fra oss i Manila

Bjørg og Ingar, Rebekka, Mel og Daniel

4P For People