Vi er en dansk/norsk organisasjon som støtter barn og unge i den 3. verden med utdannelse. Mikrokreditt og private barnehjem er
 også våre hjertesaker. Sammen med støttemedlemmer, sponsorer og gaveytere, gir vi fremtid og muligheter til verdens fattigste.
 
 


 

 
 

Velkommen

Prosjekter STØTT OSS Om oss Kontakt oss

 

 
 

   
Status juli 2017:  22 barn får utdannelse  -  29 mikrolån  -  2 barn sponses på barnehjem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.6.2017
To nye mikrolån


Oleg bor i Moldova, og har også tidligere lånt penger gjennom Kiva til å utvide gården sin.
Nå har han lånt totalt $1.575 (vår andel $100) for å kjøpe mer jord, og utvide landbruket. Lånet tilbakebetales over 20 måneder.
Nara er en dyktig lærer på 31 år, og bor med mannen i Armenia.
Hun har lånt totalt $2075 ($100 av oss) for å videreutdanne seg innen spesialpedagogikk og data. Lånet skal tilbakebetales over 38 måneder.
 

7.6.2017
Årets tiggerbrev er på vei!


De faste giroene sendes i år ut i månedsskiftet mai/juni, og i brevet ligger også et oppdatert skolebilde av alle barna vi støtter. De fleste av våre faste givere har vært med siden starten, og tilbakemeldingene vi får er at de syns det er veldig artig å se hvordan barna utvikler seg med årene. På nettsiden kan man se flere bilder, og lese brev vi mottar fra fadderbarna.
 

21.5.2017
Kremmermarked på Knivholt i Frederikshavn
Weekenden 20.+21. mai var det stort kremmer- og loppemarked på Knivholt Hovedgaard rett utenfor Frederikshavn.

Helpers var på plass med fire stander, og masser av gaver vi hadde mottatt. Det nevnes i fleng; solbriller, buskrydder, håndklevarmer, ryggsekker, dame-, herre- og barnetøy, sko og støvler, stoler, leketøy og div. annet.

Det var masse besøkende, gode samtaler, flere kjente, og ikke minst nesten 2000 kr i kassen!

På bildet til venstre ses et lite utvalg av det svært varierte varetilbudet...


 



2.5.2017
Gull og sølv blir til skolepenger
Helpers mottar en del gaver, og blant disse kan det også være noen smykker. Dette samler vi opp en stund, og benytter leiligheten til å selge dette når det kommer en oppkjøper til området.

I april var det annonsert i lokalavisen at man kunne møte èn som kjøpte edlere metaller, i en av byens bruktbutikker. Køen var lang, og selv om vi denne gangen ikke hadde mange deler medbrakt, ble det allikevel til 400 kr.

Altså skolegang til ett barn i India i flere måneder - veldig bra!

 

 

 

Regnskapet for 2016 er ferdig
Fjoråret ga dessverre et underskudd. Det skyldes delvis færre inntekter, men også at vi gjorde en regnskapsfeil gjennom 2016, som ikke ble oppdaget før året var omme. Årets budsjett ser langt bedre ut. Det skyldes at vi har noe færre barn, da flere har avsluttet utdannelsen, og vi ikke har tatt inne nye elever.
P.t. støtter vi 23 skolebarn og -ungdommer. Regnskapet kan ses her.

5.2.2017
Kremmermarked i Arena Nord, Frederikshavn
Første helgen i februar var det stort loppe- og kremmermarked i Arena Nord, som er Frederikshavns største multihaller.

Her hadde vi tatt med mange av gavene vi har mottatt de siste månedene, i form av bagger, vesker, leker, kosedyr, glass, tøy, sko og veldig mye annet småtteri.

Vi hadde først mulighet for å delta på søndagen, og da var besøkstallet dessverre en del lavere. Lørdagen var arrangørene meget fornøyde med - så det satser vi på neste år.
Uansett så kom det i hvertfall inn noen hundrelapper, så overskudd ble det ;-)

Vårens neste marked er på Rønnerhavnen, Frederikshavn i starten på juni. 

 

27.1.2017
Årsrapport fra Verdens Børn i Durgapur - hvor vi støtter 9 barn
Side 1/2


Side 2/2

 

19.12.2016
Julehilsener fra barna våre er kommet!
Ett av høydepunktene i desember, er uten tvil når vi mottar hilsener fra skolebarna vi støtter.
Fra de minste er det tegning med en liten hilsen, fra de større er det både personlig brev og informasjon om deres skolegang, fritid og interesser.
Veldig artig å lese slikt!

Alle brev blir fortløpende scannet inn, og du kan se dem ved å klikke deg inn på hvert skolebarns egen profilside her.


29.11.2016
Mye nyttig levert til Blå Kors i Frederikshavn
Igjen har vi ryddet opp på lageret, og sortert ut tøy, leker, sko, støvler, pynt, hobbyting og lign. som er levert til vår lokale Blå Kors i Frederikshavn.

Blå Kors gjør et hjelpearbeide til mange utsatte mennesker, og særlig er det flott at de også har fokus på familiene bak de mennesker som har problemer med forskjellige former for rus og avhengighet.

Les mere om dem her: www.blaakors.dk
 

 

 

 



 

15.10.2016
Nyhetsbrev fra våre partnere
Ganske så regelmessig mottar vi nyhetsbrev, mails og div. oppdateringer fra våre partnere i Afrika, India og Fillippinene.
Her kan du lese noen av dem, og se hva våre bidrag blir brukt til (blir lagt inn fortløpende)

3.8.2016
Status og sommerferie
Juli måned er vanligvis en rolig foreningsmåned her i Danmark.
Skolene holder sommerferie, og masser av turister tilbringer dager og uker i vår landsdel Nordjylland.
Familien har startet opp bed & breakfast i vinter, og våre to rom har hatt greit belegg denne første sommeren.
I juni var vi på marked i Strandby, og fikk solgt en god del tøy, pynt, leker og annet vi hadde på lager.
De siste månedene har vi også mottatt innbetalinger fra giroene vi sendte ut i våres - takk til dere som støtter oss år etter år!
I august måned har skolene i Kenya sommerferie. Skolepenger blir uansett sendt regelmessig fra oss til organisasjonene vi støtter, og som vi vet bruker pengene fornuftig, og kun til formålet.

15.6.2016
Update fra Leif Arild på barnehjemmet i Sierra Leone
Vi har hatt 3 svært syke barn på My Home de siste par ukene. De har hatt tyfoidfeber (salmonella) og malaria. Sykdommer med høy dødelighet, om man ikke får behandling.

Helsevesenet i Sierra Leone er svært mangelfullt. Det er få kvalifiserte leger. Tilgangen på medisiner og utstyr er også svært begrenset. Barnedødeligheten i Sierra Leone er høyest i hele verden. Omtrent hvert femte barn dør før de har fylt fem år.

Vi har fast lege når barna våre er syke. Av og til må vi ha de på sykehus, men stort sett så kan de få behandling hjemme på barnehjemmet. Der har de det bedre enn på sykehuset.

Det går bra med de syke barna. De klarer seg. Uten hjelp hadde det kanskje ikke gått veldig bra. Vi har et stort ansvar, og det kan være tungt å bære til tider. Men vi vet vi har god støtte med oss i dere som hjelper, og det er vi utrolig glade for. 

Tusen takk for støtten!
 


Les mere i nyhetsarkivet her