Vi er en dansk/norsk organisasjon som støtter barn og unge i den 3. verden med utdannelse. Mikrokreditt og private barnehjem er
 også våre hjertesaker. Sammen med støttemedlemmer, sponsorer og gaveytere, gir vi fremtid og muligheter til verdens fattigste.
 
 


 

 
 

Velkommen

Utdannelse Mikrolån Barnehjem STØTT OSS

Om oss

Kontakt oss

 
 

   
Status 1.7.2019:  22 barn får utdannelse  -  36 mikrolån  -  støtter barnehjem
-----------------------------------------------------------------------------------

1.7.2019
Den nye persondataloven skaper vanskeligheter


I den nye loven som kom i 2018, ble det innført store endringer når det gjelder å vise/publisere portrettbilder av personer, uten å ha innhentet deres eget samtykke.

Det danske datatilsynet skriver: "
Ved offentliggørelse af billeder på internettet skelnes overordnet set mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Som altovervejende udgangspunkt kræver det personens samtykke at offentliggøre et portrætbillede af vedkommende på internettet. Et situationsbillede kan som udgangspunkt offentliggøres uden samtykke, hvis det er harmløst."

Denne loven krever at vi som forening endrer på hvordan vi videregir opplysninger om barna vi støtter. Vår forretningsmodell har siden starten i 2008 lagt opp til at alle opplysninger vi mottar om personene vi støtter, formidles nettopp via vår nettside. 

Vi valgte denne modellen for å spare utgifter og tid til administrasjon med å sende informasjoner og oppdateringer videre med papirpost til dere som støtter oss.
De siste årene har vi imidlertid på eget initiativ skjult etternavn og sensitive informasjoner om barna, deres familier, boligforhold osv. Vi har også etterlyst retningslinjer om dette hos organisasjonene som vi støtter.

Denne sommeren bruker vi derfor tid til å endre og fjerne slike bilder og informasjon på denne nettsiden.
Underveis i denne prosessen vil vi ta en beslutning om hvordan vi i fremtiden skal få formidlet oppdateringer om barna videre til dere som støtter oss.

 

22.1.2019
Årsregnskapet for 2018 er ferdig og godkjent av revisor
  


19.12.2018
HELPERS er 10 år!

Det er svært sjelden vi ber om penger.
I år kan vi skylde på 10 års jubileum,
og i tillegg er det jo snart jul ...

Vi er stolte og glade for at vi sammen har
kunnet hjelpe så mange barn og unge mennesker
økonomisk disse årene.

Gitt til utdannelse: ca 550.000 NOK
Gitt til barnehjem: ca 60.000 NOK
Mikrolån: ca 44.000 NOK

 

5.12.2018
Nytt mikrolån

Vi har lånt Vick og hennes gruppe 125$. Det er det 36 mikrolån vi gir :)
Info under fra Kiva:

Vick is a group leader, representing her group formed by 14 farmers in Iringa Two District, Tanzania. She is a mother to 6 children and is known by her community as a very hardworking individual.
Initially, Vick joined One Acre Fund in 2012 because she wanted to have access to the best seed prices. Since she joined the program she says that her life has improved, especially because she has had more profits from each harvest. With the profits from the coming harvesting season, Vick plans to repair her home. Between the 14 farmers in Vick's Group, a total of 15 acres of land will be planted using the maize seeds and fertilizer received with the loan and 2 solar lights.


3.11.2018
4P har kjøpt landområde og skal bygge barnehjem

Les mer om deres arbeide på nettsiden http://4p.no/index.php/nb-no/team/barnehjem
 

28.9.2018
Nye bilder og brev fra India
Gjennom året mottar vi nytt fra fadderbarna våre, og organisasjonene som arbeider i de respektive land.
Nylig mottok vi seks brev fra våre Indiske barn, med bilde og håndskrevet brev, som (heldigvis) er oversatt til engelsk.
Flere av disse barna har vi støttet i mange år, og det føles virkelig så meningsfullt å kunne se deres utvikling og følge dem på veien fra barn til voksne.
Bildene og brevene blir fortløpende scannet inn og lagt på nettsiden inn under hvert barn. 


 

30.8.2018
To nye mikrolån til utdannelse
  
Vi har i dag gitt to nye mikrolån til utdannelse.
Genati tar høyere utdannelse til skipsoffiser, og Nilufar låner penger til datterens collegeutgifter.

 Les mere i nyhetsarkivet her