Vi er en dansk/norsk organisasjon som støtter barn og unge i den 3. verden med utdannelse. Mikrokreditt og private barnehjem er
 også våre hjertesaker. Sammen med støttemedlemmer, sponsorer og gaveytere, gir vi fremtid og muligheter til verdens fattigste.
 
 


 

 
 

Velkommen

Utdannelse Mikrolån Barnehjem STØTT OSS

Om oss

Kontakt oss

 
 

   
Status 1.11.2019:  22 barn får utdannelse  -  36 mikrolån  -  støtter barnehjem
-----------------------------------------------------------------------------------

11.10.2019
To nye mikrolån er formidlet
Borrower imageRebeca på 18 år fra Peru utdanner seg til industrikjemiker, og vi har lånt henne $200 som skal tilbakebetales på 50 måneder.

Les henne historie her: https://www.kiva.org/lend/1855048

Vi har også lånt ut $125 til en gruppe kvinner i Guatemala.
Her er tilbakebetalingstiden kun 11 måneder.
De driver bl.a. oppdrett av fisk, og lånet går til innkjøp av råvarer.

Les mere om dem her: https://www.kiva.org/lend/1855240

 

 

 

 

24.8.2019
Årets "tiggerbrev" til våre givere er sendt ut
Pga. ventetid på konkrete svar om personverndataloven, ble årets såkalte "tiggerbrev" til våre faste givere først sendt ut nå i sommer. Inntektene herfra er kjærkomne, og gjør at vi kan opprettholde antallet faste barn vi støtter med utdannelse. Pt. er dette 22 barn.
Tusen takk til deg som støtter oss år etter år!

1.7.2019
Den nye persondataloven skaper utfordringer


I den nye loven som kom i 2018, ble det innført store endringer når det gjelder å vise/publisere portrettbilder av personer, uten å ha innhentet deres eget samtykke.

Det danske datatilsynet skriver: "
Ved offentliggørelse af billeder på internettet skelnes overordnet set mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Som altovervejende udgangspunkt kræver det personens samtykke at offentliggøre et portrætbillede af vedkommende på internettet. Et situationsbillede kan som udgangspunkt offentliggøres uden samtykke, hvis det er harmløst."

Denne loven krever at vi som forening endrer på hvordan vi videregir opplysninger om barna vi støtter. Vår forretningsmodell har siden starten i 2008 lagt opp til at alle opplysninger vi mottar om personene vi støtter, formidles nettopp via vår nettside. 

Vi valgte denne modellen for å spare utgifter og tid til administrasjon med å sende informasjoner og oppdateringer videre med papirpost til dere som støtter oss.
De siste årene har vi imidlertid på eget initiativ skjult etternavn og sensitive informasjoner om barna, deres familier, boligforhold osv. Vi har også etterlyst retningslinjer om dette hos organisasjonene som vi støtter.

Denne sommeren bruker vi derfor tid til å endre og fjerne slike bilder og informasjon på denne nettsiden.
Underveis i denne prosessen vil vi ta en beslutning om hvordan vi i fremtiden skal få formidlet oppdateringer om barna videre til dere som støtter oss.

25.5.2019
Takk til våre sponsorer!

 

 

 

Noen firmaer og privatpersoner har støttet oss gjennom mange år. Noen faktisk helt fra starten i 2008.
DET er vi veldig takknemlig for. Faste og langsiktige sponsorater og gaver gjør at vi tørr å forplikte oss å støtte et høyest mulig antall barn og ungdommer. Erling Christensen Møbler i Hørmested utenfor Sindal, har vært fast sponsor i mange år. Møbelhuset er vel Nordjyllands største, og de har endog fri levering i hele Danmark, og sågar til Norge. De kan trygt avlegges et besøk, men avsett god tid - varehuset er virkelig stort!
 

13.3.2019
Rejoice Village by 4p:
Vår drøm om et trygt, inkluderende og bærekraftig lite samfunn

Organisasjonen 4P, driver et flott arbeide blant menneskene utenfor Manilla. De har nylig kjøpt en stor landlig tomt utenfor Manilla. Les hva Ingar skriver:

"Vår drøm er å skape et lite samfunn der sårbare barn og familier kan bo i og utvikle seg i trygge og kjærlige sammen med hverandre og i nært samarbeid med lokalsamfunnet de er en del av. I 2017 fikk vi muligheten til å kjøpe en tomt på 27 mål i provinsen utenfor Manila.

Vi er nå i gang med å skape et bærekraftig og levende lite samfunn, som legger tilrette for at alle dets beboere kan få bruke sine evner og utvikle seg. Vår målgruppe er de aller mest sårbare i samfunnet; barn, familier og syke, og vi ønsker å tilby dem kun det beste! Sammen med dyktige og innovative fagfolk innen arkitektur og design, som tibyr sine tjenester pro-bono, er vi i gang med prosessen."
Det kan leses mere om dette her
https://www.facebook.com/rejoicevillage/


22.1.2019
Årsregnskapet for 2018 er ferdig og godkjent av revisor
  


19.12.2018
HELPERS er 10 år!

Det er svært sjelden vi ber om penger.
I år kan vi skylde på 10 års jubileum,
og i tillegg er det jo snart jul ...

Vi er stolte og glade for at vi sammen har
kunnet hjelpe så mange barn og unge mennesker
økonomisk disse årene.

Gitt til utdannelse: ca 550.000 NOK
Gitt til barnehjem: ca 60.000 NOK
Mikrolån: ca 44.000 NOK

 

5.12.2018
Nytt mikrolån

Vi har lånt Vick og hennes gruppe 125$. Det er det 36 mikrolån vi gir :)
Info under fra Kiva:

Vick is a group leader, representing her group formed by 14 farmers in Iringa Two District, Tanzania. She is a mother to 6 children and is known by her community as a very hardworking individual.
Initially, Vick joined One Acre Fund in 2012 because she wanted to have access to the best seed prices. Since she joined the program she says that her life has improved, especially because she has had more profits from each harvest. With the profits from the coming harvesting season, Vick plans to repair her home. Between the 14 farmers in Vick's Group, a total of 15 acres of land will be planted using the maize seeds and fertilizer received with the loan and 2 solar lights.Les mere i nyhetsarkivet her